Φίλτρο

2018-02-27

Χορεύαμε αγκαλιά

Πάνω στο διαλεχτότερο κόσκινο

Ο χρόνος

Τυρβώδης ροή, μα πέρασαν όλα

Χάθηκαν

Και κράτησε το πολύτιμο εμείς

Δ.Γ.